Loty widokowe Warszawa

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Operatorem Serwisu www.widokowe-loty.pl  jest  ATSM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . z siedzibą w Warszawie ul. Batystowa 4/1 02-835 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360337, REGON 142487740 , NIP 9512321545, z kapitałem zakładowym 457 400,00 zł. 

 1. Przeglądanie zawartości Strony internetowej nie wymaga od Użytkownika podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 2. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony internetowej może być poprzedzone procesem rejestracji, w którym Użytkownik podaje swoje dane osobowe. W takim przypadku brak podania danych osobowych przez użytkownika może uniemożliwić mu korzystanie z niektórych funkcji Strony internetowej.
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych  możliwy jest:
  1. listownie pod adresem ul. Batystowa 4/1, 02-835 Warszawa.
  2. e-mail info@widokowe-loty.pl
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (jak imię, nazwisko, adres e-mail).
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. W sposób automatyczny poprzez gromadzenie logów serwera www.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika z wyjątkiem wypadków kiedy dane przekazywane są firmom świadczącym ATSM Sp. z o.o.. usługi księgowe, prawne, IT, operatorom domen, serwisom obsługującym płatności czy innych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Dane podane w formularzu (takie jak adres e-mail, imię i nazwisko) są przetwarzane są w celu przesyłania odpowiednich danych i dokumentów oraz komunikacji z Użytkownikiem (w celu realizacji umowy lub w celu prawnie uzasadnionego interesu) 
 5. Dane podane w formularzu mogą być wykorzystywane  dla celów marketingowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Użytkownika, w zakresie wynikającym z takiej zgody.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 7. Administrator nie zbiera, nie przetwarza  i nie używa danych wrażliwych (jak informacje o religii, poglądach politycznych czy zdrowiu).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody może spowodować brak możliwości niezbędnej komunikacji z Użytkownikiem lub uniemożliwić realizację Umowy.
 9. Informujemy także, że Administrator może być zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Serwisy internetowe używają przycisków do sieci społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube. Gdy korzystasz z przycisku twoje dane takie jak ustawienia językowe, adres IP itd. mogą być przesyłane do tych sieci. Po kliknięciu przycisku Użytkownik zostaje przekserowany do tych sieci, a wszystkie informacje przez nie przetwarzane i przechowywane będą używane zgodnie z ich polityką prywatności. 

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe są zbierane automatycznie i nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 2.  W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: 
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

7.  Prawa osób udostępniających dane

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO 2016/679/UE osoby udostępniające swoje dane mają:
  1. prawo do dostępu do twoich danych i otrzymania ich kopii, tj. uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i konkretne informacje o takim przetwarzaniu,
  2. prawo do poprawiania danych, tj. żądania poprawiania niedokładnych danych osobowych,
  3. prawo do usuwania danych, ograniczenia przetwarzania danych, pod warunkiem, że ma zastosowanie jedna z odpowiednich podstaw dla takiego działania,
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do przesyłania danych, tj. odbieranie danych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie oraz, jeśli to konieczne, żądanie przesłania tych danych do innego administratora,
  6. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego,
  7. prawo do wycofania zgody.
 2. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane  automatyczne decyzje, w tym decyzje wynikających z profilowania.
 3. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. 
 4. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.
 5. W każdym wypadku związanym z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może się skontaktować z Administratorem  zgodnie z postanowieniami pkt. 1 ust. 4

8.  Ochrona danych

Serwisy opisane w pkt 1 ust. 1 są chronione środkami bezpieczeństwa mającymi na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Administratora przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem, przejęciem przez osoby trzecie  lub utratą. Ponadto są także chronione przed przetwarzaniem w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.